Những ông lớn trong đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản từ lâu đã bị chi phối bởi những người chơi lớn. Trong tay những tổ chức này là một phần rất lớn những bất động sản giá trị.

Đầu tư bất động sản từ lâu đã bị chi phối bởi những người chơi lớn như cácquỹ đầu tư, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính lớn khác. Theo thông tin phân tích của Rao vặt nhà đất, nhờ toàn cầu hóa đầu tư bất động sản đã xuất hiện các cơ hội mới ở nước ngoài.

Tuy nhiên việc đầu tư này rất tốn kém đòi hỏi sức mạnh từ những tổ chức thật sự lớn mạnh. Rất nhiều người đang quan tâm về vấn đề này. Bat dong sansẽ chia sẻ cho bạn những thông tin về vấn đề này nhé!

Việc phân bổ vốn vào bất động sản đi kèm với những rào cản nhất định. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là thâm dụng vốn. Không giống như các cổ phiếu có thể được mua với mức tăng nhỏ, đầu tư bất động sản thương mại đòi hỏi một khoản tiền tương đối lớn và đầu tư trực tiếp thường dẫn đến danh mục đầu tư lớn và rủi ro nên không phù hợp cho đầu tư cá nhân.

Bất động sản cũng đòi hỏi quản lý chuyên nghiệp chẳng hạn như là việc sử dụng nhiều lao động. Quản lý phân bổ bất động sản đòi hỏi nguồn lực đáng kể so với đầu tư truyền thống. Do những vấn đề này, nhằm tăng hiệu quả quản lý và phân phối vốn, thì các quỹ bất động sản và quỹ của các quỹ được cho là phù hợp nhất.


Các ông lớn trong lĩnh vực đầu tư bđs

Đầu tư trực tiếp

Chiến lược này liên quan đến các nhà đầu tư trực tiếp lựa chọn các bđs nhỏ cụ thể. Rao vặt bất động sản cho rằng ưu điểm lớn của chiến lược này là kiểm soát. Quyền sở hữu trực tiếp đối với tài sản cho phép phát triển và thực hiện chiến lược, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp làm cho rất khó để tạo ra một danh mục đầu tư bất động sản đa dạng. Đối với hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ, phân bổ nguồn vốn bất động sản không đủ lớn sẽ không cho phép mua đủ bđs để đa dạng hóa, nó cũng làm tăng khả năng rủi ro. Những thông tin này có thể tìm đọc thêm trên RDKIIJs.gif Nhà đất 24h


Đầu tư trực tiếp

Quỹ tương hỗ bất động sản

Các quỹ tương hỗ bất động sản đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty điều hành bất động sản. Họ sẽ được tiếp xúc với bất động sản mà chỉ cần sử dụng một số vốn tương đối nhỏ. Tính linh hoạt cũng là lợi thế cho nhà đầu tư quỹ tương hỗ vì sự dễ dàng so sánh trong việc mua và xử lý tài sản trên một sàn giao dịch nhờ tính có hệ thống và có quy định, trái ngược với đầu tư trực tiếp là thứ rất khó khăn và tốn kém.

Các nhà đầu tư thông minh sẽ có thể chiến thuật và định hướng để lựa chọn cho mình những cách thức đầu tư hiệu quả nhất. Bạn cũng có thể cập nhật thêm các Rao vặt bất động sản mới nhất.

UserForm edit

FirstName alana10
LastName alana10
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 12 Jun 2019, Alana10Alana10
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback