CongTyQuangCaoManhHung

UserForm edit

FirstName Cong ty quang cao
LastName Manh Hung
OrganisationName Công ty Quảng cáo Mạnh Hùng
OrganisationURL https://www.facebook.com/congtyquangcaochaiphong
Profession
Country Việt Nam
State
Address 5/87 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 
Location
Telephone 0944336336
VoIP
InstantMessaging (IM) Công ty Quảng cáo Mạnh Hùng - Chuyên gia quảng cáoVới hơn 15 năm kinh nghiệm trong thi công các công trình biển quảng cáo, chúng tôi tự hào là một trong số những đơn vị tư vấn thiết kế, thi công quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Công ty luôn định hướng không ngừng cải tiến công nghệ thiết kế, thi công, cung cấp cho khách hàng những giải pháp chất lượng và ưu việt nhất. Mạnh Hùng tự hào là đối tác của các chuỗi cửa hàng lớn như Vinmart, FPT Long Châu, chuỗi thời trang Yody, chuỗi Bé Bụ Bẫm và nhiều khách hàng lớn khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu với đội ngũ chuyên gia Marketing Thương hiệu của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng mong muốn trở thành người đồng hành của tất cả quý khách hàng trên con đường kinh doanh - Niềm vui của chúng tôi là được trợ giúp cho sự thành công của quý khách
5/87 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 
0944336336
Email congtyquangcaomanhhung@gmail.com
HomePage https://lambienquangcaodep.com/
Comment
Topic revision: r2 - 06 Dec 2020, CongTyQuangCaoManhHung
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback