DanPianoCuVietThanh

UserForm edit

FirstName dan piano cu
LastName viet thanh
OrganisationName
OrganisationURL https://amnhacvietthanh.vn/
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://amnhacvietthanh.vn/dan-piano-cu
Comment Âm Nhạc Việt Thanh chuyên cung cấp các loại đàn piano cũ Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng như: Yamaha - Kawai - Apollo - Atlas và một số thương hiệu piano cũ giá rẻ khác. Mua đàn piano cũ tại Việt Thanh hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Những dòng sản phẩm piano cũ tại cửa hàng Shop Việt Thanh được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng từ bên Nhật Bản, có giấy tờ rõ ràng. Bên cạnh đó khi mua đàn piano cũ, bạn sẽ nhận được những ưu đãi cực kì hấp dẫn: tặng gói phụ kiện piano, miễn phí vận chuyển, được những kỹ thuật viên ưu tú được đào tạo tại Nhật cân chỉnh dây đàn, ...
Topic revision: r2 - 11 Jan 2021, DanPianoCuVietThanh
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback