Dòng iPhone 12 cho phép người dùng chụp những bức ảnh tuyệt vời hơn bằng cách chọn từ sáu hiệu ứng ánh sáng sáng tạo, như High ‑ Key Light Mono, Natural Light và Studio Light.

Hơn thế nữa, chế độ chân dung còn tốt hơn trong việc làm mờ hậu cảnh siêu đẳng tạo ra bức ảnh đầy nghệ thuật.

Bộ đôi phiên bản 12 Mini và phiên bản tiêu chuẩn được trang bị cụm camera kép 12MP bao gồm ống kính góc rộng (f/1.6) và góc siêu rộng (f/2.4) với độ phân giải 12MP. Bên cạnh đó, Apple bổ sung các phần mềm, chế độ Smart HDR 3 hỗ trợ các chế độ chụp như Night Mode, Portrait, tính năng quay đêm Time-lapse và khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn. Camera góc siêu rộng và camera selfie ở mặt trước cũng giúp việc chụp thiếu sáng tốt hơn, được cải thiện đến 27%.

Xem thêm:
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/editDone/135334.page
https://www.webmasterpro.de/user/24hstoreiphone12/
https://linkhay.com/blog/132195/bi-hai-kich-dat-iphone-12-pro-max-tu-apple-nhan-hop-sua-chua
https://www.bosch-professional.com/gb/en/community/category/iphone-12-chua-het-hot-lai-xuat-hien-tin-don-iphone-13/15557075-t#main
http://forum.50webs.com/index.php?action=profile;u=134959
https://blog.ulifestyle.com.hk/24hstoreiphone12/4118841/iphone-12-is-not-over-hot-has-appeared-iphone-13
https://piqs.de/user/24hstoreiphone12/
https://www.vingle.net/posts/3599371
https://dashburst.com/24hstoreiphone12

UserForm edit

FirstName danh
LastName iphone12
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 02 Mar 2021, DanhIphone12
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback