Eco248.com là nền tảng giao dịch thương mại điện tử đa kênh, kết hợp giữa mô hình sàn giao dịch thương mại điện tử với lợi thế minh bạch hóa thông tin mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Sứ mệnh: Với sứ mệnh tạo ra những trải nghiệm mua sắm tốt nhất, Eco248.com luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Eco248.com cam kết mang đến cho khách hàng các tiện ích ưu việt nhất:
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình trước - trong - sau khi mua hàng.
- Mức giá cạnh tranh.
- Giao hàng nhanh và miễn phí
- Cam kết hàng chính hãng. Uy tín trong giao dịch.

Eco248.com đang là đối tác chiến lược của nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực như Karofi, Korihome, Mitsubishi, Daikin, Panasonic, Coway, Chungho Nais, AO Smith, Xiaomi, Daikins, Google, Facebook, Sapo, Nova... về các sản phẩm môi trường và công nghệ #eco248
Địa chỉ: Toà Hudland Tower, Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0829079703
Website: https://eco248.com/
BLOG:
https://eco248.blogspot.com/
MAP:
https://www.google.com/maps?cid=13607054616839655081
Twitter: https://twitter.com/eco248com
Instagram: https://www.instagram.com/eco248com/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8Xy9hFyRzQ5vVpWU3QkITQ/about
Pinterest: https://www.pinterest.com/eco248com/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eco248/
Github: https://github.com/eco248
Tumblr: https://eco248.tumblr.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/eco248
BLOG: https://eco248.business.site/
Facebook: https://www.facebook.com/eco248/
Flickr: https://www.flickr.com/people/eco248/
Goodreads: https://www.goodreads.com/eco248
Gavatar: https://vi.gravatar.com/eco248
About: https://about.me/eco248/
Wordpres: https://eco248.wordpress.com/

UserForm edit

FirstName eco248
LastName com
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
This topic: Main > WebHome > WikiUsers > Eco248Com
Topic revision: 06 Jul 2020, Eco248Com
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback