You are here: Foswiki>Main Web>WikiUsers>EduLife (04 Mar 2021, EduLife)Edit Attach

EduLife

Edulife Việt Nam là đơn vị hàng đầu trên cả nước về luyện thi chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2 khung tham chiếu châu Âu có tỷ lệ đầu ra 98%; luyện thi chứng chỉ tin học ứng dụng theo thông tư 03/2014 Bộ TT&TT về việc chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin dành cho đầu ra đại học, đầu ra cao học dành cho giáo viên, giảng viên, bác sĩ, người đi làm, người xin việc, công chức, viên chức và những học viên có nhu cầu. Bên cạnh đó, Edulife tổ chức khóa học văn bằng 2 tiếng anh dành cho thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh; chứng chỉ tin học IC3, MOS chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và internet cơ bản.

Edulife liên tục tổ chức luyện thi chứng chỉ tiếng anh Toefl ITP tương đương chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2 khung châu Âu, cơ quan cấp chứng chỉ IIG Việt Nam. Đối tượng cấp chứng chỉ dành cho cán bộ, công nhân viên với cam kết điểm toefl thấp nhất 310-410, điểm toeic đạt 450 trở lên. Ngoài ra còn có khóa học văn bằng 2 tiếng anh, học văn bằng 2 tiếng anh được miễn thi ngoại ngữ, thi tuyển công chức, viên chức, được miễn thi đầu vào, đầu ra thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng quy định bộ giáo dục và đào tạo. Bằng được sử dụng vĩnh viễn trong suốt thời gian công tác trong khi chứng chỉ B1 tiếng anh có thời hạn 2 năm, chứng chỉ B2 có thời hạn 1 năm đều là khóa học được các bạn học viên quan tâm nhất hiện nay.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website: https://edulife.com.vn/.
Add: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Email: edulife.com.vn@gmail.com
Hotline: 096 999 8170 - 0922 123 124
https://www.supersprings.com/users/edulife-com-vn/
https://osf.io/qvwtf/
•87t-nam-la-%C4%91%C6%A1n-v%E1
•8B-hang-%C4%91%E1%BA%A7u-tren-c%E1%BA%A3-n%C6%B0%E1
•9Bc-v%E1
•81-luy%E1
•87n-thi-c.html
https://www.papyrus-uk.org/forums/users/edulife/
https://ah2.justflight.com/user/edulife
https://www.couchsurfing.com/people/edu-life
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=3966
http://www.bluecoinsapp.com/forums/users/edulife/
https://www.bsl24.de/users/edulife/My-Profile
https://www.hivizsights.com/forums/users/edulife-com-vn/
https://www.wantedly.com/users/147906872
https://www.bassettiphoto.com/users/edulife
http://language.world.coocan.jp/scripts/?edulife
https://signup.com/Group/527017572398066025/

UserForm edit

FirstName edu
LastName life
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 04 Mar 2021, EduLife
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback