FlyHighExpress

Chuyển phát nhanh DHL Việt Nam là công ty chuyên về các giải pháp chuyển phát nhanh tại Việt Nam. Các dịch vụ chính của DHL (flyhighexpress.com) là dịch vụ Chuyển phát nhanh: Dịch vụ Giao nhận Chuyển phát nhanh & Gửi hàng quốc tế, dịch vụ gửi hàng trong nước,…; Dịch vụ eCommerce; Dịch vụ Tiếp vận

Địa chỉ: 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 07 9927 9927

Các trang mạng xã hội, profile và các thông tin liên hệ khác:

https://twitter.com/Flyhighdhl
https://www.spreaker.com/user/chuyenphatnhanhdhl
https://www.wishlistr.com/profile/chuyenphatnhanhdhl/
https://www.facebook.com/flyhighexpress
https://www.storeboard.com/chuyenphatnhanhdhl
https://www.linkedin.com/in/chuyenphatnhanhdhl/
https://git.qt.io/chuyenphatnhanhdhl
https://www.smallbusinessforums.org/member.php?142494-chuyenphatnhanhdhl
https://blogcircle.jp/user/flyhighexpress123
https://www.imcas.com/en/academy/profile/chuyen-phat-nhanh-dhl
https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/chuyenphatnhanhdhl
https://forum.free.edu.vn/member.php?660961-chuyenphatnhanhdhl
https://www.anphabe.com/profile/chuyen.phat.nhanh.dhl
http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=384821
https://whitehat.vn/members/chuyenphatnhanhdhl.81866/
https://www.domestika.org/en/flyhighexpress_dhl
https://lazi.vn/user/chuyen_phat_nhanh_dhl
https://www.40billion.com/profile/638741980
http://recipes.mentaframework.org/user/profile/107954.page

http://prsync.com/user/455014/edit/

http://onlineboxing.net/forum/user/dhlexpress
http://preprod.dronestagr.am/author/chuyenphatnhanhdhl/
https://github.com/chuyenphatnhanhdhl

http://www.effecthub.com/user/1855714
https://fr.eyeka.com/u/flyhighexpressdhl
https://greenhomeguide.com/users/chuy%E1
•83n-ph%C3%A1t-nhanh-dhl
https://forum.silverstripe.org/u/chuyenphatnhanhdhl/
https://www.tickaroo.com/user/600472fab5831fc486cfb541

https://www.thephotoforum.com/members/chuyn-phat-nhanh-dhl.254668/

https://dribbble.com/chuyenphatnhanhdhlsg
https://vimeo.com/chuyenphatnhanhdhl
https://chuyenphatnhanhdhl.tumblr.com/
https://www.behance.net/chuyenphatnhanhdhl
https://www.uplabs.com/flyhighexpress_dhl
https://repl.it/@flyhighexpress
https://www.watchfreeks.com/members/chuyenphatnhanhdhl.155991/#about
https://bikepgh.org/message-board/users/chuyenphatnhanhdhl/
https://www.martialartsplanet.com/members/chuyn-phat-nhanh-dhl.96206/
https://www.youracclaim.com/users/chuyenphatnhanhdhl/badges
https://topsitenet.com/profile/chuyenphatnhanhdhl/184596/
https://vnxf.vn/members/chuyenphatdhl.26666/#about
https://easypropertylistings.com.au/support/users/chuyenphatnhanhdhl/
https://egotranslating.com/ego-club/forum/user/21336/
https://fairmark.com/forum/users/chuyenphatnhanhdhl/
https://digestivehealthinstitute.org/forums/users/chuyenphatnhanhdhl/
https://www.picfair.com/users/chuyenphatnhanhdhl
https://gitlab.e.foundation/chuyenphatnhanhdhl
https://www.fairvote.ca/forums/users/chuyenphatnhanhdhl/

UserForm edit

FirstName Fly High
LastName Express
OrganisationName Công ty chuyển phát nhanh Fly High - đối tác DHL Express tại Việt Nam
OrganisationURL https://flyhighexpress.com/
Profession
Country Viet Nam
State
Address 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
Location Hồ Chí Minh, Việt Nam
Telephone 07 9927 9927
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email cpn.dhlvietnam@gmail.com
HomePage https://flyhighexpress.com/
Comment
Topic revision: r2 - 22 Jan 2021, FlyHighExpress
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback