ตลาดเงินตราต่างประเทศ คือ??

ตลาดเงินตราต่างประเทศ คือเป็นตลาดที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ทุกสกุลเงิน และเป็นตลาดที่มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันโดยที่มีราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตลาดเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดเดียวที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ สกุลเงินที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นและตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก: ฮ่องกง นิวยอร์ก ปารีส แฟรงค์เฟิร์ต โตเกียว ลอนดอน และซิดนีย์ คำสั่งที่จะปรากฎในการเทรด มี 2คำสั่ง คือ

1. Long หรือ Buy


เป็นปรแกรมคำสั่ง "ซื้อ" หมายถึงการสั่งซื้อสกุลเงินเก็บไว้ เพื่อรอเวลาที่ราคาสูงขึ้น

2. Short หรือ Sell


เป็นโปรแกรมคำสั่ง "ขาย" หมายถึงการขายสกุลเงินนั้นออกไป เพื่อรอซื้อกลับมาในเวลาที่ราคาต่ำลง

UserForm edit

FirstName forexthco
LastName co
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 28 Jan 2021, ForexthcoCo
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback