Giống như những gấu brown 1m, các đồ chơi sang trọng này dựa trên con gấu xám, vì thế, ko với gì kinh ngạc lúc những gấu brown 1m cuối cùng sẽ trở nên một nguyên tố chính của toàn cầu gấu sang trọng. Trong khi các nhà sản xuất khác nhau trong phổ thông năm qua đã lôi kéo các chiếc gấu khác (gấu đen và gấu bắc cực) để lấy cảm hứng mẫu mã của gấu đẳng cấp, phần đông các kích cỡ của những đồ chơi đẳng cấp được yêu thích này đã ra khỏi tầm ảnh hưởng đó, nhưng gấu brown 1m không có.

Xem thêm: gấu brown 1m

các con gấu đẳng cấp khổng lồ ko khác gì những phiên bản nhỏ hơn - chỉ với phần đông trong số chúng để ấp ủ và rúc vào. Đa dạng gấu brown 1m có cơ thể mang thể trông thấy cộng mang cánh tay và chân sở hữu thể đi lại làm chúng trở thành thú vị hơn cho chủ nhân của chúng. Mặc dù có mẫu mã khác nhau và biến đổi khác nhau trong những năm qua, các con gấu đẳng cấp đã nức tiếng tới mức chúng đã sắm được con đường vào truyện tranh, sách và thậm chí là các bài hát. Vào năm 1906, ví dụ, cơn sốt gấu bông đã chiếm lấy Hoa Kỳ. Hàng trăm bài hát được sáng tác về các đồ chơi nhỏ bé, đáng yêu này, bao gồm "The Teddy Bear's Picnic", được sáng tác bởi John W. Branton vào năm 1907. Sau đấy, đã có Thống kê trong khoảng khắp Hoa Kỳ rằng những shop chẳng thể theo kịp nhu cầu cho các sinh vật âu yếm.

bài viết chi tiết: https://www.pearltrees.com/ngoinhagaubong/item262147093

gấu brown 1m là sản phẩm của thời kì nhắc trên khi cơn cuồng gấu chiếm số đông nước Mỹ Cả con trẻ và người to chỉ đơn giản là chẳng thể sở hữu đủ các con thú nhồi bông cổ điển này và vì 'cần phải được ấp ủ và chăm sóc' , phiên bản nhỏ hơn của những đồ chơi đẳng cấp này sẽ ko còn được thực hành. Và cho nên, các con gấu khổng lồ đã được sinh ra và may mắn cho chúng ta, chúng ở đây.

bài viết tham khảo: https://refind.com/link/38607537

-- TranminhPhungthi - 14 Oct 2019
Topic revision: r1 - 14 Oct 2019, TranminhPhungthi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback