không sở hữu gì rẻ hơn là với thể rúc vào chú gấu nhồi bông ham của bạn, đặc trưng là lúc bạn là 1 đứa trẻ. Với 1 số con nít có 1 con gấu nhồi bông sang trọng mà chúng ko bao giờ với thể chia tay, bất nhắc nó có thể bị đánh bại như thế nào trong nhiều năm qua, một điều vẫn đúng: đó là người bạn thấp nhất và người yên ủi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng sở hữu thể sở hữu.

Gấu Brown

xem thêm: gấu bông brown

Gấu nâu sống ở Pháp, chỉ với thể được tậu thấy ở 1 nơi: dãy núi Pyrénées. Đây là nơi hai quần thể của loài tạo nên ngôi nhà của chúng; một người là dân số trọng tâm đang gia tăng và người kia là 1 dân tộc phương Tây đặc hữu được tạo ra từ 1 sự chuyển dịch. Đấy là cái sau của 2 người được cho là gặp rối rắm về mặt số lượng nhờ với quá phổ biến mẫu chết dưới tay con người và cận huyết.

Trong dữ liệu thực địa từ năm 1993 tới năm 2005, được thu thập và phân tách, những nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các con gấu trong dân số phía tây ko sinh sản phải chăng như các con gấu sống trong quần thể trung tâm. Họ tin rằng 2 lý do là nguyên nhân: cận huyết của dân số phương tây và quá phổ biến nam giới so mang phụ nữ. Bởi vì điều này, gấu đực thường sẽ phấn đấu và / hoặc làm thịt chết con để chúng với thể tạo điều kiện để con chiếc sẵn sàng giao cấu trở lại. Guillaume Chapron từ Trạm nghiên cứu động vật hoang dại Grimsö, Đại học khoa học Nông nghiệp Thụy Điển, Thụy Điển và đa dạng đồng nghiệp cho biết: "kết quả của chúng tôi cho thấy rằng có 1 quần thể gấu khả thi ở Pháp đòi hỏi phải mang thêm sự thông ngôn. Đặc thù, gấu đực cần rộng rãi con dòng hơn."

thỏ cony

bài viết social: https://www.pearltrees.com/ngoinhagaubong/item262147093

có việc tiêu dùng mô phỏng dân số, Chapron và các đồng nghiệp đã sở hữu thể xác định cần có bao nhiêu con gấu mẫu để phóng thích để đảm bảo sự còn đó trong khoảng thời gian dài của loài này. Họ cũng sở hữu thể tính toán làm thế nào dân số ngày nay có thể bình phục ví như số lượng gấu nữ được chuyển đổi đúng.

Ngoài tầm quan trọng của việc tăng dân số gấu nâu trong dân số phía tây, nó cũng rất quan trọng đối có sinh vật học bảo tồn khái quát. Thông thường, lúc việc dịch chuyển sẽ diễn ra, chúng tôi khuyến nghị rằng các lý do cho sự suy giảm [của dân số] nên được đảo ngược trước, trước lúc tiếp tục di vận động vật vào một khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, trong trường hợp này, điều trái lại là đúng với sự chuyển dịch của gấu nâu, như Chapron nhắc, "thực sự cái bỏ những cơ chế sinh vật học đằng sau sự suy giảm."

Con gấu nhồi bông đẳng cấp mà bạn chọn có về nhà vững chắc mang thể là một con gấu nâu, hoặc 1 con màu đen, hoặc thậm chí là 1 con màu trắng cho vấn đề đấy. Nó chẳng hề đến từ Pháp vì cứng cáp không có sự suy giảm nào về số lượng gấu nhồi bông - cho dù đấy là ở 1 shop địa phương hay trên Internet.

nguồn: https://ngoinhagaubong.com/
Topic revision: r1 - 26 Dec 2019, HanLap
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback