Công ty cổ phần đầu tư AITC chuyên cung cấp, gia hạn giấy phép lao động visa , thủ tục xin visa, hộ chiếu, thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp,…cho khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh.

Địa chỉ: Số 7, Ngõ 61, Đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0914.975.889, 01683.422.682

Zalo / Viber / WhatsApp: 0914975889

Email: aitc85@gmail.com - Website: https://giaypheplaodongaitc.com/giay-phep-lao-dong.html

UserForm edit

FirstName Giấy phép lao động
LastName AITC
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 01 Mar 2021, GiấyPhépLaoĐộngAITC
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback