You are here: Foswiki>Main Web>Good (12 Nov 2019, DieuThiPhu)Edit Attach
mẫu ngày xưa của 1 thời kỷ niệm, dĩ vãng đã qua đi sẽ ko bao giờ quay lại nhưng những hồi tưởng về một thưở đến trường dưới vòng tay Thầy Cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi học trò. Tình thương yêu trân trọng đó, chúng con muốn gửi tới không chỉ là bữa nay mà lớp lớp thế hệ Thầy Cô quả ngày bữa qua, của mai sau ... Như truyền thống “Tôn sư trọng đạo” bác mẹ dạy con từ thưở sơ sinh.Sinh ra trong thế cuộc, không ai với biết được tương lai của đời mình nhưng mỗi chúng con nhận thức được rằng: kiến thức chính là hạt giống mà Thầy Cô ươm mầm trong tim mỗi học sinh. Cây mang đơm hoa kết quả, quả với chín ngọt lành hay không chính là sự xây dựng của chúng con dưới sự chỉ dạy của Thầy Cô.

Xem thêm: Lời chúc 20/11 ý nghĩa: tri ân “người thầy” của mỗi chúng ta

Kết quả hình ảnh cho bài viết 20/11

Tre già măng mọc với gì lạ đâu” Đúng như câu nhắc trên: Tre già thì măng mọc là chuyện bình thường nhưng bạn mang biết chăng để cho các búp măng non vươn mình ra khỏi đất thì ấy chính là kết quả của cả một thời kỳ rễ trúc khiến cho việc hùi hụi trong mọi điều kiện góp nhặt tích lũy dinh dưỡng cho thế hệ sau. Thầy Cô cũng giống tương tự đấy Các bạn, với 1 trái tim yêu nghề, tấm lòng đôn hậu luôn hướng về học trò cộng với bầu máu nóng luôn hot cháy. Thầy Cô xoành xoạch không giới hạn trao dồi kiến thức, bôn ba tìm tòi học hỏi, tom góp tri thức và thèm khát truyền đạt, mong mõi học trò kết nạp để sau này vững trãi bước vào hành trình của cuộc sống.

Xem thêm: https://ngoinhagaubong.com/cam-nang-nha-gau/loi-chuc-giang-sinh.html

Thầy Cô là như vậy đó, còn chúng ta thì sao? Sở hữu phải đợi đến ngày 20/11 hay dịp lễ tết gì đấy chúng ta tậu 1 món quà tất nhiên một lời chúc gởi tới Thầy Cô là đủ rồi ko. Hay là bạn nghĩ rằng đợi tới khi nào cuộc sống rẻ đẹp hơn, sau lúc việc học hành hoàn tất hay có công tác ổn định kiếm phổ quát tiền lúc đó mới với thể trả ơn Thầy Cô.

nguồn: https://ngoinhagaubong.com

-- DieuThiPhu - 12 Nov 2019
Topic revision: r1 - 12 Nov 2019, DieuThiPhu
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback