ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری جهت پوشش دیوارهای سازه و ساختمان استفاده می شود که بصورت ساندویچ ( لایه ای ) تولید میشود که دارای یک هسته از جنس فوم پلی یورتان ، فوم اکس پی اس XPS و یا پلی استایرن EPS میباشد که با دانسیته های مختلف تولید می شود که هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و با دولایه ورق که معمولا از جنس آلوزینک و یا گالوانیزه و یا در برخی مواقع کاغذ و یا نایلون استفاده می شود که در ادامه به ویژگی های هرکدام خواهیم پرداخت .

عایق بکار رفته در ساندویچ پانل دیواری
  • فوم پلی یورتان PU که معمولا با دانسیته 40 تولید می گردد.
  • فوم پلی استایرن EPS یا همان یونولیت که معمولا با دانسیته 20 تولید می گردد.
  • فوم اکس پی اس XPS یا پلی استایرن اکسترود شده که معمولا با دانسیته 30-35 تولید می گردد .

Topic revision: r2 - 15 Apr 2020, HassanKazemi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback