You are here: Foswiki>Main Web>WikiUsers>HungLam (27 Dec 2020, HungLam)Edit Attach

Những sản phẩm “cốt lõi sự sống” là mục tiêu sản xuất mà AGRITECH ( https://thietbiagt.com/ ) luôn hướng tới với việc đầu tư nâng cấp vào các dây chuyền, công nghệ sản xuất tiến tiến nhất thế giới từ các nhà cung cấp vật tư máy móc hàng đầu thế giới để sản xuất thiết bị chưng cất tinh dầu, thiết bị rượu

Đặc biệt, công ty còn là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống nạp liệu liên tục – một hệ thống thân thiện với môi trường – công nghệ này sẽ giúp tái tạo được nguyên liệu tái chế với hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn tuần hoàn kép, tức là nguồn nước thải này sẽ được tái sử dụng mà không thải ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường.

#maysaylanh #maysaythanghoa #maysaynong #maylaohoaruou #thietbiagt #0dkw5

https://www.fontshop.com/people/hung-lam-2
https://www.twine.fm/hungha
https://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:%3E1536579
https://pantip.com/profile/6213136#topics
https://www.pechakucha.com/users/hung-ha
https://www.jigsawplanet.com/thietbiagt?viewas=352ddf4f7da8
https://www.quia.com/profiles/hha357
https://my.plataformaarquitectura.cl/cl/@chungcattinhdauagt
https://participez.lecese.fr/profile/thietbiagt
https://forum.msp360.com/profile/5057/hungha
https://trabajo.merca20.com/author/lanngoc/
https://www.hogarmania.com/comunidad/usuarios/hungha/
http://flyfreemedia.com/forums/users/hungha
https://learn.acloud.guru/profile/chungcattinhdauagt

UserForm edit

FirstName hung
LastName lam
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 27 Dec 2020, HungLam
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback