Xem tử vi chính xác bao nhiêu phần? Tử vi bói toán trong cuộc sống ngày nay

Bói số tử vi[IMG] bói toán không phải là một bộ môn khoa học độc lập, nó là sự kết tinh của nhiều khoa học khác nhau từ học thuật phương Đông đến phương Tây. Tử vi chịu ảnh hưởng kết tụ của hơn 100 vì sao được sắp xếp vào 12 cung khác nhau, mỗi cung đại diện cho một phương diện trong cuộc sống con người và được gọi là lá số tử vi.

Bói tử vi chính xác nhất

Lý giải lá số tử vi này mà biết được tính tình, sang hèn giàu nghèo ra sao, gặp vận may tài lộc trong đời hay không, sức khỏe, tuổi thọ, mối quan hệ như thế nào…Cũng bởi biết được chi tiết đầy đủ sự kiện trong đời từ quá khứ tới tương lai mà nhiều người thích xem tử vi, xem bói đến như vậy.

Tuy nhiên, theo một vài người cho rằng [IMG] xem bói online miễn phí chính xác nhất Xemtuvimobi được lập dựa vào thông tin âm lịch, mà lịch âm thì có nhiều tháng nhuận, vậy gặp người sinh tháng nhuận thì tính thuộc về tháng trước hay tháng sau. Người sinh đúng tháng với người sinh vào tháng nhuận khi cùng giờ, cùng ngày cùng năm sinh thì có lá số tử vi giống nhau hay không?

Cuối cùng thì xem tử vi chính xác tuyệt đối hay không? Nếu xét về nguồn gốc thì chắc chắn có thể kết luận được rằng bói tử vi hoàn toàn không phải trò mê tín dị đoan mà được xây dựng trên cơ sở lý thuyết rõ ràng. Nhưng để luận giải hơn 100 sao và quan sát mối quan hệ tương tác giữa chúng thì quả là khó khăn. Người ta cũng chỉ có thể đưa ra kết quả tương đối, mang tính chất dự đoán, mà đã là dự đoán thì chắc chắn sẽ đều có sai số.

Tử vi bói toán trong cuộc sống

Ngày nay, nhiều người xem tuổi để xây nhà, lựa chọn giờ nào, ngày nào trong năm để tiến hành khai trương, động thổ, cưới hỏi cũng cần phải căn cứ vào tử vi bói toán phong thủy. Đây đều là những sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời nên có thể hiểu được tâm lý con người mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió.

Xem tử vi online chính xác miễn phí tại: [IMG] https://dashburst.com/boituvichinhxac

Như vậy có thể thấy rằng mục đích của bộ môn tử vi là hướng con người tới những điều tốt đẹp, hoàn thiện bản thân và có được sự chuẩn bị tâm thế tốt nhất để ứng phó phù hợp với cuộc đời. Xem tử vi cho biết năm nay không làm ăn được thì chớ nên đầu tư. Hay biết vận này đang bế tắc thì kiên nhẫn chờ đợi tích luỹ kiến thức để đến khi có cơ hội thì lập tức tiến hành để gặt hái thành công.

UserForm edit

FirstName Iniesta84
LastName Iniesta84
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 17 Jan 2020, Iniesta84Iniesta84
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback