مشاوره و راه اندازی رستوران

راه اندازی رستوران از جمله ایده هایی که ممکن از در سال به ذهن هزاران نفر خطور کند. شاید این کار در ابتدا ساده به نظر می آید. اما واقعیت ماجرا اینجاست که حتی راه اندازی رستورانی کوچک با فعالیت و منوی محدود نیز سختی ها و چالش های خاص خود را دارد. در طول مراحل راه اندازی رستوران نیاز به برآورد هزینه های بالا و تهیه سخت افزارها و تجهیزات مختلفی دارید. قطعا در این کار نیاز به یک مشاور راه انداز رستوران خواهید داشت. هر چقدر مقیاس رستورانی که در نظر دارید بزرگ تر باشد، این نیاز به بیشتر احساس می شود. با توجه به اهمیت این موضوع و شکست هایی که در سال های اخیر رخ داده است، امروز برخی شرکت ها در جهت مشاوره راه اندازی رستوران تاسیس شده است.
  • رستوران داری و نیازهای رو به رشد

امروزه تعداد افرادی که تمایل دارند غذای خود را بیرون از خانه بخورند افزایش یافته است. چهل سال قبل 155 هزار رستوران زنجیره ای در آمریکا وجود داشت و هم اکنون به بیش از 960 هزار عدد رسیده است. با این وجود هنوز فضای خالی برای رستوران جدید و مراکز ارائه خدمات غذایی احساس می شود.

تغییرات جمیعتی و عوض شدن سبک زندگی باعث رونق گرفتن کسب و کار های مرتبط با خدمات غذایی شده است. مردم کمتر از هر زمان دیگری وقت خود را صرف طبخ غذا می کنند و ترجیح می دهند زمان خود را صرف کار های دیگر کنند و از غذاهای رستورانی استفاده کنند. آن ها تمایل دارند بدون کثیف شدن ظرفی، غذای خوشمزه و باب میل خود را تهیه کنند.

اگرچه با این اتفاقات آینده صنعت غذا روشن است، ولی هیچ تضمینی نیست که هر شخصی وارد این کسب و کار شود و یک رستوران راه اندازی کند موفق شود. حتی بزرگترین رستوران داران نیز به شما خواهند گفت که رستوران داری یک شغل آسان نیست و به راحتی نمی شود از آن به درآمد بالا رسید.

واقعیت این است که بسیاری از رستوران ها در نخستین سال تاسیس خود شکست می خورند و بررسی ها نشان داده است که نبود برنامه ریزی دقیق مهمترین عامل شکست آن ها بوده است. البته به این معنی هم نیست که کسب و کار غذا و رستوران یک فرآیند بسیار پیچیده است و هرکسی نمی تواند در آن موفق شود. در حقیقت باید گفت هرچه مسیر پیش رو دقیق را مشخص شود، احتمال پیروزی در آن افزایش می یابد. مدیر شرکت nniganBe می گوید : (( اگرچه همه ما رستوران داری را دوست داریم، ولی باید اعتراف کنم شغل بسیار دشواری است. این عرصه یک کسب و کار فوق العاده، بزرگ و رضایت بخش است. از این حرفه می توان به عنوان یک شغل پرسود یاد کرد. ولی برای آنکه به سود مالی برسیم هزاران قطعه متحرک وجود دارد که تا همه آن ها به حرکت درنیایند، به سود نهایی نخواهیم رسید.))

برای آنکه در راه اندازی رستوران خود موفق باشید، ما تمامی راه های لازم را در اینجا آورده ایم. اینکه تصمیم دارید یک رستوران تاسیس کنید یا یک فست فود یا سفره خانه، با خواندن این مطالب و گزارشاتی که از نرم افزار رستوران خود می گیرید می توانید مسیر پیش روی خود را به خوبی ببینید و با برنامه ریزی درست، از موفقیت خود اطمینان حاصل کنید.

UserForm edit

FirstName kasra
LastName hajiloo
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 15 Apr 2020, KasraHajiloo
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback