LiengTam

UserForm edit

FirstName lieng
LastName tam
OrganisationName
OrganisationURL https://liengtam.com
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email liengtamnovaland@gmail.com
HomePage
Comment Xin chào quý anh chị khách hàng.
Lời đầu tiên Liêng Tâm xin chúc quý anh chị mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất. Liêng Tâm hiện tại đang hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản và là chủ sở hữu của trang web
Website: https://liengtam.com
và có triển khai bán các dự án dưới đây
Dự án:
Dự án nhà phố hot nhất Bình Dương: https://liengtam.com/du-an/du-an-phuc-an-garden-binh-duong/
Dự án biệt thự sân Golf siêu sang: https://liengtam.com/du-an/biet-thu-west-lakes-golf-villas/
Dự án biệt thự ven sông Long An: https://liengtam.com/du-an/du-an-lavilla-green-city-tan-an-long-an/
Dự án đất khu công nghiệp xây dựng nhà xưởng: https://liengtam.com/du-an/khu-cong-nghiep-tran-anh-tan-phu/
https://liengtam.com/du-an/du-an-can-ho-astral-city-binh-duong
Phone/viber/Zalo: 0909770449
https://tapdoantrananh.org.vn
Topic revision: r2 - 10 Nov 2020, LiengTam
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback