Thống kê lương cao ngất ngưởng của các sếp công ty xổ số kiến thiết

Mới đây, giới báo chí đưa thông tin về thống kê báo cáo tiền lương thưởng trong năm 2017 của một số công ty xổ số truyền thống trên cả 2 miền Bắc – Trung – Nam. Các con số khiến rất nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, thu nhập của các vị trí quản lý hay nhân viên trong các
doanh nghiệp xổ số kiến thiết XSMB hôm nay nhanh nhất nhìn chung đều khá hấp dẫn, bên cạnh bảng lương cao ngất ngưởng của các sếp.

Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh: sếp lãnh hơn 520 triệu đồng năm 2017

Báo cáo quỹ lương thưởng của công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh năm 2017 cho biết, doanh nghiệp này chi 2.9 tỷ đồng trả lương cho các vị trí quản lý của doanh nghiệp.

Theo đó, công ty này chi trả tiền lương cho 6 vị trí quản lý, với mức thu nhập bình quân mỗi tháng đạt 43.35 triệu đồng, đồng nghĩa với việc trong năm 2017, mỗi vị trí có tổng thu nhập đạt 520.2 triệu đồng.

Đối với các cấp nhân viên thấp hơn, công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh có tổng 127 lao động, nhận mức thu nhập bình quân rất cao, lên tới 27.49 triệu đồng mỗi tháng, với tổng quỹ lương chi trả cho toàn năm 2017 là 30.6 tỷ đồng.

Công ty xổ số kiến thiết Tp Hồ Chí Minh: sếp ẵm hơn 650 triệu đồng mỗi năm

Theo báo cáo chế độ tiền lương thưởng của công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tp Hồ Chí Minh năm 2017, quỹ tiền lương theo kế hoạch của doanh nghiệp trong năm đó đạt khoảng 60 tỷ đồng, trong đó: 3.5 tỷ đồng là quỹ tiền lương quản lý doanh nghiệp, 56.55 tỷ đồng là quỹ tiền lương của các nhân viên lao động.

Cụ thể, kế hoạch chi trả tiền lương thưởng của công ty XSKT Tp Hồ Chí Minh chi gần 3.5 tỷ đồng cho 6 vị trí quản lý, tương đương với 54.52 triệu đồng/tháng/1 vị trí. Có nghĩa là, sếp xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh trong năm 2017 đã nhận được 654.24 triệu đồng, trong đó bao gồm 6.23 triệu tiền thưởng trung bình hàng tháng.

Con số lương này so với năm 2016 không cao hơn đáng kể. Tuy nhiên nó phản ánh sự tăng trưởng trong doanh thu của doanh nghiệp này vào năm 2017. Năm 2016, các sếp xổ số Tp Hồ Chí Minh nhận mức lương 54.48 triệu đồng/tháng, tổng 653.7 triệu đồng/năm.

Ở cấp nhân viên, lao động, thu nhập bình quân của mỗi người nhận được là 15.99 triệu đồng mỗi tháng, tăng hơn một ít so với mức 14.76 triệu đồng ở năm 2016.

Xem thêm: XSMB hom nay

Công ty xổ số Ninh Thuận: Sếp nhận lương gần 500 triệu đồng

Con số đáng ngưỡng mộ này mặc dù ít hơn so với công ty XSKT Hồ Chí Minh nhưng nó cũng phản ánh thực trạng doanh thu của doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2017, kế hoạch quỹ lương của công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận chi 1.84 tỷ đồng cho 5 vị trí quản lý doanh nghiệp. Theo đó, bình quân thu nhập của mỗi vị trí là 37.2 triệu đồng mỗi tháng, tổng lên tới 446.4 triệu đồng mỗi năm.

Công ty XSKT Ninh Thuận đặt ra kế hoạch trong năm nay, thu nhập bình quân của mỗi quản lý sẽ đạt 35.75 triệu đồng mỗi tháng. Đối với mục tiền thưởng, 5 vị trí quản lý của doanh nghiệp được thưởng tổng 208 triệu đồng trong năm 2017 Đối với các cấp nhân viên, lao động khác, mỗi nhân viên nhận được 13.89 triệu đồng mỗi tháng.

Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng: các sếp ẵm 490 triệu đồng năm 2017

Báo cáo quỹ lương thưởng năm 2017 của công ty xổ số Đà Nẵng cho thấy, tổng quỹ lương thực hiện đạt 39.3 tỷ đồng, trong đó, quỹ tiền lương chi trả cho các vị trí quản lý doanh nghiệp là 3.07 tỷ đồng. Xo so mien bac hom nay nhanh nhat

Theo đó, mức thu nhập bình quân mà 7 vị trí quản lý của công ty XSKT Đà Nẵng nhận được mỗi tháng là 40.02 triệu đồng, tương đương với tổng 490.3 triệu đồng trong năm 2017.

Bên cạnh đó, công ty này cũng báo cáo về tiền lương thưởng của 2 vị trí quản lý không chuyên trách, với mức thu nhập bình quân đạt 3.9 triệu đồng mỗi tháng.

Tiền lương của các nhân viên cấp thấp hơn ở công ty xổ số Đà Nẵng là 13.66 triệu đồng, khá cao so với nhiều doanh nghiệp xổ số khác trong nước. Các số liệu được thống kê ở trên chỉ ra hiệu suất hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xổ số truyền thống ở nước ta đang có xu hướng tăng lên. Đồng thời nó gián tiếp phản ánh thị trường tiêu thụ xổ số kiến thiết key đang có dấu hiệu tích cực.

Công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận: sếp nhận gần 400 triệu đồng năm 2017

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận trong năm 2017 báo cáo kế hoạch chi trả lương cho nhân viên. Trong đó, đối với 4 vị trí quản lý nhận tổng chi gần 1.5 tỷ đồng, tương đương với gần 400 triệu đồng mỗi năm cho mỗi vị trí. Tuy con số này thấp hơn 3 doanh nghiệp vừa đề cập ở trên nhưng so với rất nhiều các doanh nghiệp khác, nó thực sự là con số đáng ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, báo cáo chi trả tiền lương cho nhân viên của Công ty XSKT Bình Thuận cũng cho biết 99 lao động của doanh nghiệp này nhận mức thu nhập bình quân đạt 18.4 triệu đồng mỗi tháng.

UserForm edit

FirstName lysa9x
LastName lysa9x
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 20 Aug 2020, Lysa9xLysa9x
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback