Mặt nạ không còn quá xa lạ đối với nhiều tín đồ làm đẹp, với những công dụng tuyệt vời nên hiển nhiên chúng được những tín đồ làm đẹp săn đón nhiệt tình. Vậy bạn có biết có tổng cộng bao nhiêu loại mặt nạ? Và chúng dùng cho những trường hợp nào?

Mặt nạ đúng với tên gọi của chúng, dùng để bôi lên vùng muốn cải thiện. Hiện nay, trên thị trường mặt nạ được chia thành 2 loại chính là mặt nạ giấy và mặt nạ đất sét, bùn hoặc những dưỡng chất khác.
Có bao nhiêu loại mặt nạ?

Tuy với 2 loại tồn tại chính, nhưng mặt nạ lại được chia thành nhiều loại và có những công dụng khác nhau, cũng như hỗ trợ từng loại da khác nhau.

Mặt nạ gồm có các loại sau:

Mặt nạ ngủ

Mặt nạ Collagen

Mặt nạ đất sét

Mặt nạ giấy

Mặt nạ bùn – kem

Mặt nạ môi

Mặt nạ bột

Vậy công dụng của từng loại sản phẩm như thế nào? Hãy đến mat-na.com để tìm hiểu rõ hơn bạn nhé!

UserForm edit

FirstName matna
LastName daset
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 22 Oct 2020, MatnaDatset
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback