Đứa trẻ nào ko có 1 hoặc 2 con thú nhồi bông giá phải chăng gấu bông thỉnh thoảng trong đời? Bạn sẽ khó với thể mua thấy bất kỳ thứ gì không phải là một phần của 'câu lạc bộ' này nói từ khi chúng được Margarete Steiff tạo ra lần trước nhất vào năm 1902. Bắt đầu từ đó, thú nhồi bông giá phải chăng gấu bông cho đến hiện giờ, vẫn là những con vật đẳng cấp được truy lùng đã làm rất nhiều những gì đã đặt ra cho họ. Họ cung ứng 1 liên kết chẳng thể phá tan vỡ với thời thơ dại và cất đầy ti tỉ nhân vật và sự quyến rũ. Thú nhồi bông giá thấp gấu tạo nên các người bạn đường tuyệt vời và bạn sở hữu thể kiên cố rằng mỗi người trong số họ đều có những tính phương pháp biệt lập.

Xem thêm: thú nhồi bông giá rẻ

có sự nổi tiếng lớn to của họ, thật khó để hình dong rằng thú nhồi bông giá thấp gấu bông mang nguy cơ biến mất. Bên cạnh đó, quá trình từ năm 1965 đến năm 1979 là một thảm họa đối sở hữu các nhà cung cấp gấu bông - hàng chục dịch vụ đồ chơi truyền thống đã phá sản. Vì phổ quát lý do, mặc dầu khả năng bình phục chỉ một số ít những nhà sản xuất rẻ nhất, ngày mai của chú gấu bông bắt đầu có vẻ bấp bênh. Trước nhất, những tổ chức đã mở mang trong giai đoạn bùng nổ trẻ con để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày một nâng cao nhưng tỷ lệ sinh giảm, thành ra họ phải rút lại - không dễ khi bạn đầu cơ vào những tòa nhà, vật dụng và con người mới. Thứ 2, đồ chơi đã được sắm bởi cha mẹ hoặc ông bà, nhưng tới năm 1965, hạ tầng các bạn đã thay đổi - trẻ con phát triển thành người tiêu dùng theo phương pháp riêng của chúng và chúng ko sắm gấu sang trọng.

https://vk.com/ngoinhagaubong?w=wall545278735_81%2Fall

hứ ba, tới năm 1965, rất ít doanh nghiệp tiếp diễn tập hợp hoàn toàn vào chỉ các con gấu sang trọng, hay thậm chí là đồ chơi xa xỉ tổng thể. Phổ quát người trong số họ, cũng cung cấp những câu đố, trò chơi, xe đồ chơi và búp bê.

một lý do thứ tư cho sức ép mà ngành nghề công nghiệp gấu bông phải đối mặt, là sự xuất hiện của những tổ chức đồ chơi đa quốc gia. Với thành công vang lừng của búp bê bộ đội GI Joe của Hasbro, nhiều đơn vị đa quốc gia đã có mặt trên thị trường. Ngay sau đó, các dịch vụ đồ chơi đã kiếm tìm 1 cách thức tuyệt vọng cho GI Joe tiếp theo và kết quả là, có xu hướng bỏ qua những đồ chơi truyền thống như con gấu đẳng cấp.

rút cuộc, lúc nó trở thành ít quyến rũ hơn đối sở hữu các nhóm lao động lành nghề để phân phối đồ chơi trong tương lai, cần lao giá thấp bắt đầu tạo ra "đồ chơi của thời điểm" được bán trên thị phần và bán ra quốc tế. Ngoài ra, do nhu cầu ngày càng tăng đối với những tổ chức phương Tây đối có hàng nhập cảng giá tốt trong khoảng châu Á, phổ phiên dịch vụ ở Mỹ và châu Âu đã chuyển sản xuất ra nước ngoài để phù hợp sở hữu giá của các đối thủ nước ngoài. Bởi vậy, phổ biến nhà cung cấp đồ chơi mềm đã trở thành thương vong của các lớn mạnh này.

http://www.pearltrees.com/ngoinhagaubong#item274216196

-- MongthiLangha - 19 Oct 2019
Topic revision: r1 - 19 Oct 2019, MongthiLangha
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback