VạnSự

UserForm edit

FirstName Vạn
LastName Sự
OrganisationName Vạn Sự Net
OrganisationURL https://vansu.net
Profession
Country Viet Nam
State Việt Nam
Address Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, Apt. No. or Suite No.
Location
Telephone 0353529856
VoIP
InstantMessaging (IM) Ngày Đông Chí tính theo lịch âm hay dương
Ngày Đông Chí là một cụm từ thường xuất hiện trong lời của những người lớn tuổi đặc biệt là người làm công tác nhà nông, vô cùng quen thuộc đối với người nông dân cùng gia đình truyền thống. Nhưng là đối với người trẻ tuổi, họ sẽ không biết cụm từ này là gì và có ý nghĩa gì.

Ngày Đông Chí là gì
Ngày Đông Chí đương nhiên là một loại ngày. Cụm từ này thường xuất hiện trong miệng của những người làm nhà nông bởi vì nguyên xuất xứ của nó, từ 24 tiết khí thường được ứng dụng trong nông nghiệp nhất. Đông Chí là một tiết khí trong 24 tiết khí mà ngày Đông Chí chính là ngày trong tiết Đông Chí.

Ngày Đông Chí là gì

Ngày Đông Chí

Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, thời tiết cũng được phân chia theo bốn mùa này là Hạ nhiệt Đông hàn, Xuân ấm Thu mát. Nhưng thực tế thời tiết trong năm có sự biến hóa phức tạp hơn nhiều, ở trong cùng một mùa cũng có thể xuất hiện các biến hóa khác nhau. Vì càng rõ ràng các biến hóa này, 24 tiết khí sinh ra.

Tiết khí là những điểm giao chuyển đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, đem chu kỳ thời gian một năm phân chia thành 24 khoảng khác nhau ứng với 24 tiết khí. Những điểm này không phải là tùy tiện chọn mà là phân chia đều đồng thời cũng ứng với sự chuyển giao biến hóa của thời tiết cùng với sự thích hợp trong canh tác nông nghiệp. 24 tiết khí là Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn và Đại Hàn. Nếu lấy tiết Xuân Phân 0 độ làm gốc, tiết Đông Chí là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí ở vào 270 độ.

Ngày Đông Chí là một ngày trong tiết Đông Chí, nhưng thường được tính là ngày đầu tiên bắt đầu tiết Đông Chí.

Đây là lý giải định nghĩa của ngày Đông Chí, về phần cụ thể ngày Đông Chí là ngày như thế nào thì chưa nói ở đây như là về thời tiết của ngày, khí hậu ra sau, nếu muốn biết rõ hơn thì xem bài Ngày Đông Chí là ngày như thế nào.

Ngày Đông Chí tính theo lịch âm hay dương
Điểm độc đáo là, tiết khí được xây dựng lập theo quỹ đạo của Trái Đất quay xung quanh mặt trời, tức dựa vào mặt trời để phân chia thời tiết cũng là tạo ra tiết khí. Nhưng tiết khí ra đời ban đầu, lại được sử dụng trên bộ lịch âm truyền thống của người Đông Á tộc Bách Việt. Ngày Đông Chí muốn tính theo phương pháp cổ thì cần tính theo lịch âm, nhưng ngày nay thường thì khi nhắc tới tiết khí người ta sẽ dùng lịch dương để tính bởi nó càng ổn định và chính xác.

Ngày Đông Chí tính theo lịch âm hay dương

Ngày Đông Chí tính theo lịch âm hay dương

Ngày Đông Chí tháng 11
Ở trên lịch dương, ngày Đông chí có thể rơi vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 12. Nhưng nếu tính ngày Đông Chí theo lịch ban đầu của nó tức lịch âm, thì lại rơi vào khoảng giữa tháng 11. Trên lịch ngày Đông chí năm 2018 này sẽ rơi vào ngày 15 tháng 11 lịch âm.

Kỳ thực ngày Đông Chí lịch âm hay lịch dương đều sẽ trùng nhau, chúng ta cũng có thể xem một lịch ngày Đông Chí sau đó tiến hành đổi lịch là có thể biết ngày Đông Chí của lịch khác. Tiến hành đổi lịch âm dương cho lịch Việt.

Hạ nhiệt Đông hàn, tiết Đông Chí là thời gian tốt nhất để bày tỏ đặc tính của mùa đông, cái lạnh chân chính. Ngày Đông Chí là ngày đầu tiên mở đầu cho cái rét lạnh chân chính bước tới, thời tiết khắc nghiệt và ở một số nơi thậm chí có tuyết. Nhưng là, giữa tháng 11 tiết Đông chí lại vừa ứng với quẻ Phục trong kinh Dịch, quẻ này đại biểu sự phát triển, hồi sinh. Ngày Đông Chí bắt đầu mang đến những cơn rét lạnh đồng thời cũng ấp ủ mầm sống của sự hồi sinh vào mùa xuân năm sau.

Cách tính ngày Đông Chí
Nếu xem ngày Đông Chí theo lịch dương thì ngày của tiết Đông chí là cố định di chuyển trong hai ngày 21 và 22 tháng 12 – tùy theo năm thường hay năm nhuận, không cần phải đi tính. Nhưng nếu muốn xem ngày Đông Chí thì sẽ khá phức tạp.

Như đã nhắc tới, tiết khí – bao gồm cả tiết Đông Chí đầu được xác định trên chu kỳ thời gian của mặt trời, tức thời gian lịch dương phản ánh một cách chuẩn xác nhất về tiết khí này. Mà lịch âm tuy là lịch âm dương có bao hàm cả yếu tố chu kỳ thời gian mặt trời nhưng vẫn lấy âm lịch chu kỳ mặt trăng làm chủ, cho nên hệ thời gian của nó rất khó để xác định cụ thể về ngày Đông Chí.

Muốn xác định ngày Đông Chí trên lịch âm ta cũng có thể bắc cầu thông qua lịch dương đổi lịch để xác định tương đối đơn giản. Thêm vào, lịch âm thường sẽ xác định thêm xem ngày tốt xấu, ta cũng có thể thông qua xem đổi lịch để biết Xem ngày: Ngày Đông Chí tốt hay xấu.

Ý nghĩa ngày Đông Chí
Ý nghĩa ngày Đông Chí

Ngày Đông Chí ý nghĩa

24 tiết khí mỗi mùa có 6 tiết khí, tiết khí mùa đông là Lập Đông, Tiểu Hàn, Đại Hàn, Dông Chí, Tiểu Tuyết và Đại Tuyết. Trong này, tiết Lập Đông là dấu hiệu bắt đầu mùa đông thì Đông Chí chính là thời gian chính giữa mùa đông, thước đo báo hiệu mùa đông lạnh nhất đã tới.

Ở trong nông nghiệp ngày Đông Chí không có gì đặc biệt ngoài việc đánh dấu thời gian của tiết Đông Chí, nhưng trong lĩnh vực văn hóa lại có ý nghĩa tương đương đặc sắc. Ở nhiều nơi sẽ có tổ chứ ngày lễ hội tết vào ngày Đông Chí như người Hoa, người Pakistan… làm lễ bái đông. Mùa đông đại biểu sự rét lạnh và khô hoang nhưng từ Đông Chí bắt đầu vạn vật đang ấp ủ sống dậy.

Trong ngày Đông Chí quả thực có rất nhiều hoạt động. Không chỉ lễ tết, nếu ta không thích tham gia hoạt động lễ tết tập thể có thể làm những công việc riêng cho gia đình vào ngày Đông Chí như trong bài Làm việc mùa Đông: Ngày Đông Chí nên làm gì.

Ngày Đông Chí và Hạ Chí
Ngày Đông Chí và Hạ Chí

Hạ Chí

Nhắc đến Đông Chí thì nhất định cũng nghe biết Hạ Chí. Ngày Hạ Chí tương tự ngày Đông Chí là ngày thuộc vào tiết Hạ Chí, nhưng tiết Hạ chí lại hoàn toàn đối lập với tiết Đông Chí.

Tiết Hạ Chí cũng là một trong 24 tiết khí nhưng tiết khí này ở vào mùa hè, vị trí cũng tương tự tiết Đông Chí. Nếu ngày Đông Chí là ngày khởi đầu của cái lạnh mùa đông thì ngày Hạ Chí chính là đánh daau khí nóng nhất của mùa hè bắt đầu. Sau Hạ Chính chính là Tiểu Thử và Đại Thử, tức là nóng nực.

Thêm một điểm đặc biệt giữa hai ngày là ngày Đông Chí là ngày mà ban ngày ngắn nhất còn ban đêm dài nhất. Mà ngày Hạ Chí vừa vặn ngược lại ban ngày dài nhất ban đêm ngắn nhất.
Liên hệ: http://vansu.net
Hoặc mail: lienhe@vansu.net
Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 01653529856
Mxh: http://ttlink.com/vansunet
Email lienhe@vansu.net
HomePage https://vansu.net
Comment
Topic revision: r2 - 04 May 2019, VạnSự
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback