Môi trường làm việc là gì? 10 môi trường tốt nhất và tệ nhất

Môi trường làm việc là gì? 10 môi trường tốt nhất và tệ nhất

Môi trường làm việc là từ được sử dụng để mô tả các điều kiện xung quanh mà trong đó bao gồm mọi hoạt động của một nhân viên. Môi trường làm việc có thể là điều kiện vật chất, chẳng hạn như nhiệt độ văn phòng, hoặc các thiết bị như máy tính cá nhân. Nó cũng có thể được liên quan đến các yếu tố như quy trình và thái độ làm việc.

Giải thích sâu hơn, môi trường làm việc có thể liên quan đến sự tương tác xã hội tại nơi làm việc, bao gồm cả các tương tác với các đồng nghiệp, cấp dưới và các nhà quản lý. Một môi trường làm việc có thể trở nên chán nản hoặc thậm chí thù địch khi phát sinh các trở ngại cho hiệu suất công việc của một nhân viên. Môi trường làm việc cũng có thể được kết hợp với các điều kiện vật chất của tòa nhà. Môi trường làm việc lành mạnh sẽ tránh được các vấn đề liên quan đến hội chứng “sick building”, mà thường là do thông gió kém hoặc không thể thoát khí của các hóa chất sử dụng trong quá trình xây dựng. Sự tích lũy của nấm mốc cũng có thể dẫn đến hội chứng “sick building”. xem thêm https://vieclambienhoa.vn

Hiện có hàng trăm tính chất công việc, môi trường khác nhau: Một số có thể dễ dàng đo lường và định lượng - ví dụ như diện tích không gian văn phòng có sẵn và màu sắc của các bức tường. Và một số nặng về chất như - cảm xúc chung của tình trạng bất ổn hay sự nhiệt tình có thể lây lan qua nhân viên.Giống như bất kỳ doanh nghiệp khác, bạn muốn môi trường "tốt nhất", điểu này sẽ cho phép các thành viên trong nhóm của bạn hoạt động ở mức độ hiệu quả nhất của họ mà vẫn hài lòng với công việc trong nhiều năm tới.

Thật không may, không có môi trường làm việc là "tốt nhất". Bất kỳ một nơi làm việc nào có thể có những đặc điểm của nhiều môi trường, và làm thế nào bạn có liên kết chúng lại với nhau phụ thuộc vào thương hiệu, văn hóa của công ty và thái độ của những người bạn làm việc với.

Để chỉ cho bạn đi đúng hướng, chúng tôi đã liệt kê dưới đây của một số các môi trường làm việc tốt nhất vài tệ nhất tôi đã thấy – dưới con mắt như một nhân viên, một doanh nhân và chuyên gia tư vấn.

1. Môi trường làm việc “Mở”

Trong một môi trường tồn tại sự hoài nghi, tất cả mọi thứ được hỏi vì câu hỏi được khuyến khích. Khi có người đề nghị một chiến lược tiếp thị mới, người khác hỏi tại sao nó sẽ tốt hơn cái cũ. Câu hỏi đưa đến những buổi thảo luận, và bởi vì tất cả mọi người đặt câu hỏi, tất cả mọi người đang chuyển động về phía trước. Không ai được đánh giá hay khiển trách cho những ý tưởng của mình, và tất cả những ý tưởng được coi là bình đẳng.

2. Môi trường làm việc “Tập trung vào cá nhân”

Trong một môi trường tập trung vào cá nhân, công ty sẽ cung cấp cho nhân viên sự linh hoạt để tùy chỉnh phong cách làm việc của họ. Một số cá nhân có thể được phép làm việc tại nhà nếu điều đó không cản trở năng suất của họ. Một số khác có thể có thời gian làm việc linh hoạt, còn những người khác lựa chọn việc trang trí lại bàn và đồ đạc, cách sắp xếp liên quan đến thói quen công việc của họ. Mọi người làm việc theo một cách khác nhau, và môi trường làm việc này công nhận và trân trọng thực tế đó.

3. Môi trường làm việc không có những bức tường

Môi trường không có bức tường là từ để nói về việc giữ các mối quan hệ giữa các nhóm làm việc với nhau. Không có văn phòng hay phòng kín (hoặc nếu có, các cánh cửa đang mở), do đó nhân viên có thể nói chuyện một cách tự do với nhau. Môi trường dạng này thường có một phòng nghỉ chung, và xây dựng các sự kiện để truyền cảm hứng cho sự hợp tác và đánh giá lẫn nhau.

4. Môi trường của thông tin phản hồi

Môi trường này ủng hộ ý kiến phản hồi trung thực trên tất cả các hình thức truyền thông khác. Khi một nhân viên cần phải cải thiện, họ trực tiếp nói về nó. Mọi người tin tưởng những thông tin cung cấp cho họ, lắng nghe và hành động trên thông tin phản hồi lẫn nhau, và tất cả mọi người có thể cải thiện chính mình.

Xem thêm : https://trello.com/c/y6d4SeUn/8-cac-cau-hoi-phong-van-hay-trang-vieclambienhoa-chia-se-lai

5. Môi trường thống nhất

Môi trường làm việc thống nhất cho phép người vận hành cá nhân, nhưng vẫn tập trung vào thành công như một đội. Loại môi trường này thường đặt ra cho "nhóm" các mục tiêu và cho phép mọi người làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Các nhân viên được tập trung vào làm việc cùng nhau, và mỗi người tự chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của họ.

Tất nhiên, chúng ta cũng có những môi trường làm việc tệ nhất:

1. Môi trường 9- to-5

"9-to-5" là môi trường không chỉ mô tả số giờ làm việc; nó nói lên rằng tất cả các công việc cần phải phù hợp với kỳ vọng nhất định. Thời gian biểu quá chặt chẽ, quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt, các giao thức nghiêm ngặt, cộng với hoạt động chặt chẽ, chỉ hạn chế sự sáng tạo và cá tính của các thành viên trong nhóm của bạn.

2. Môi trường làm việc 'Ngăn cách'

Các môi trường ngăn cách thay vì cho cá nhân linh hoạt để phát triển và thay đổi, môi trường tiêu cực này buộc các cá nhân vào một góc riêng, đẩy họ ra khỏi nhóm và buộc họ phải hành động một mình. Làm như vậy phá hỏng hy vọng của bạn để đạt được một tâm lý tốt cho một nhóm và cá nhân nhân viên cảm thấy bị cô lập và phẫn uất.

https://www.scoop.it/topic/vieclambienhoa-by-vieclambienhoa-8/p/4110032469/2019/08/23/tim-viec-lam-bien-hoa

3. Môi trường làm việc “Chìm – nổi”

Trong một môi trường “chìm-nổi”, thì hoặc là bạn sẽ thành công hay thất bại, không có ở giữa (và thường, thất bại là điều không thể chấp nhận). Sự nhìn nhận quá rạch ròi này này không cho phép mọi người học hỏi từ những sai lầm của họ, hoặc nhận ra rằng mặc dù đạt được một mục tiêu, quy trình của họ có thể được cải thiện. Cuộc sống thực có vùng màu xám; công việc của bạn cũng sẽ như vậy.

4. Môi trường làm việc trừng phạt

Các môi trường mang tính trừng phạt không công nhận hành vi tốt đáng làm nhưng vẫn phạt hành vi xấu. Có những hậu quả cho các mục tiêu hoặc thủ tục bị vi phạm, nhưng không có phần thưởng cho hiệu suất vượt trội. Một môi trường như vậy chỉ có sự sợ hãi và chán nản mà thôi.

https://www.flickr.com/photos/vieclambienhoa/48606865448

5. Môi trường làm việc “hệ thống đẳng cấp”

Trong moi trường này, sếp không thể bị thẩm vấn, các nhà lãnh đạo không thể bị thử thách và người lao động phải phục tùng bất cứ điều gì họ đang nói. Môi trường này giống như một sự oán giận, và nhân viên sẽ mất tập trung vào những ý tưởng và năng suất làm việc.

Khi nói đến việc tối đa hóa sự hài lòng và năng suất của nhân viên của bạn, đây là một trong những môi trường tốt nhất và tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Hy vọng rằng, bạn có thể nhận ra một số những đặc điểm này ở vị trí riêng của bạn về kinh doanh, và học hỏi từ các hiệu ứng của họ trong nhóm của bạn.

Văn phòng của bạn có thể không phải là hoàn hảo, cũng không thể phù hợp với tất cả các kỳ vọng, nhưng nó nên cung cấp cho nhân viên cảm thấy được đánh giá cao, và có động lực để làm việc chăm chỉ.

Hãy nhanh tay ứng tuyển và trở thành đồng nghiệp của chúng tôi !!

Topic revision: r1 - 26 Aug 2019, VieclamBienhoa
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback