You are here: Foswiki>Main Web>WikiUsers>WikiNam (08 Nov 2019, WikiNam)Edit Attach
Mơ thấy có bầu là bé trai hoặc bé gái: Đây là giấc mơ thể hiện bạn rất quan tâm đến giới tính của bé trong bụng. Có thể là do sức ép gia đình vì thế nên bạn sớm muốn biết được giới tính của bé yêu. Tuy nhiên, bạn đừng quá bận tâm để biết chính xác giới tính của con chỉ có một cách duy nhất là chờ bé đủ tháng đi siêu âm sẽ biết ngay. Ngoài ra bạn có thể tham khảo mơ bị chó cắn đánh con gì, Mơ thấy máu đánh con gì dễ trúng hay mơ thấy đám cưới đánh con gì nhé. Chúc các bạn may mắn với những giấc mơ của mình

UserForm edit

FirstName mothay
LastName cobau
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 08 Nov 2019, WikiNam
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback